Kontakt

Postadresse:
Telco Fabrikker AS
Engene 149
N-7580 Selbu, Norway

E-post:
info@telco.no

Telefon:
73 81 20 90

Mobil:
922 94 199

KontaktpersonAnsvarsområdeTelefonE-post
Trond GrutsæterDaglig leder922 94 199trond.grutsaeter@telco.no
Håvard AftretProduksjonsleder950 50 688
Anni GrutsæterFaktura924 12 437anni.grutsater@telco.no